காட்பாதர் மசாலா படமா?

1 comments:

(துபாய்) ராஜா said...

"நிச்சயமாக,நிச்சயமாக,நிச்சயமாக....
நியாயமான சந்தேகம்தான்."